Worldwidesnoezelen heeft grootste verhuurbare Snoezelruimte van Nederland "Het Snoezelrijk"

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Sinds juni 2007 heeft Worldwidesnoezelen haar eigen Snoezelbelevings- en educatiecentrum “Het Snoezelrijk”. Dit is met bijna 100m2 de grootste multifunctionele verhuurbare snoezelruimte van Nederland. De ruimte is gevestigd op een boerderij in Weesp, aan de rivier de Vecht in het midden van Nederland

logo2blauw

 Klik op logo voor website & foto's  - 

Click on logo for website & pictures

 

"Het Snoezelrijk" beschikt naast de snoezelruimte ook over een eigen trainingslocatie De Vergaderij. Deze ruimte is gevestigd op hetzelfde terrein als de snoezelruimte. Ga voor meer informatie over de locatie naar http://www.devergaderij.nl/

 

"Het Snoezelrijk" heeft ook een eigen website; www.hetsnoezelrijk.nl . Daarop kunt u nu  alle informatie, activiteiten, trainingen en workshops terugvinden. Binnenkort organiseren we daar een OpenHuis. Kijk voor meer informatie op de site. Op de website vindt u ook alle foto's van de inrichting van deze unieke snoezelruimte

Klik snel hieronder op lees meer of voor de foto's en om te weten wat u allemaal kunt verwachten

 

 waterbed2  huiskamer5

 

 huiskamer1  huiskamer2

1. Doel van “ Het Snoezelrijk”

De doelstelling van "Het Snoezelrijk" is om met behulp van een eigen openbare en verhuurbare multifunctionele sensorische belevingsruimte het Snoezelen (zintuigactivering) voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking meer beschikbaar en toegankelijk te maken. Op deze wijze wil Worldwidesnoezelen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van deze kwetsbare cliëntengroep, alsmede de verdere ontwikkeling en toepassing van het Snoezelen als benaderingswijze en therapie te verbeteren, te onderzoeken en te stimuleren.

2. De start van “Het Snoezelrijk”

Op 1 juni 2007 is het Snoezelbelevings- en educatiecentrum “Het Snoezelrijk” geopend. Dit is met bijna 100m2 de grootste multifunctionele verhuurbare snoezelruimte van Nederland.

3. Voor wie is "Snoezelrijk" bestemd?

De ruimte is bestemd voor alle cliëntengroepen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die baat hebben of kunnen hebben aan ontspanning en/of zintuigelijke stimulering. Zo valt te denken aan:

 • Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • Dementerende ouderen
 • Kinderdagverblijven
 • Psychiatrische patiënten
 • Mensen die lijden aan stress of burn-out
 • Leerlingen van het speciaal onderwijs
 • Familie met hun gehandicapte kinderen
 • Autisten, etc, etc, etc.

 

 
snoezelrijkc
 
snoezelrijk4

Alle zorgverleners die werken met de genoemde cliëntengroepen en die het Snoezelen beter willen toepassen in de eigen praktijk kunnen bij het Snoezelrijk terecht. Zo valt te denken aan:

 • Activiteitenbegeleiders
 • Zorgverleners A&B
 • Dagbestedingscoaches
 • Groepsbegeleiders, etc, etc

Ook is "Snoezelrijk" bestemd voor alle andere disciplines in instellingen en/of organisaties die de effecten van Snoezelen op specifieke cliënten wensen te observeren en te onderzoeken met het doel het maatschappelijk en medisch draagvlak voor het Snoezelen als benaderings- en behandelingswijze verder te vergroten.

4. "Het Snoezelrijk" is meer dan een verhuurbare Snoezelruimte 

Snoezelen vereist een uiterst empatische grondhouding van iedere begeleider en/of zorgverlener. Voor het doeltreffend kunnen toepassen van het Snoezelen is veel vaardigheid en kennis vereist. “Het Snoezelrijk” biedt dan ook tevens de mogelijkheid tot:

 • Scholing, Training en workshops
 • Begeleiding en coaching van zorgverleners van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • Begeleiding van familieleden
 • Observatie en samenstellen van op maat snoezelplan voor specifieke cliënten
 • Onderzoekscentrum voor onderzoek naar de effecten van Snoezelen

5. Hoe kunt u de verhuurbare snoezlruimte "Het Snoezelrijk" gebruiken?

De multifunctionele ruimte van “Het Snoezelrijk” kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1. Als ontspanningsruimte voor alle cliëntengroepen die heerlijk, zelfstandig en/of onder begeleiding, willen ontspannen en genieten van de unieke
    zintuigprikkelende omgeving

2. Als activeringsruimte voor cliënten waarbij het doel is om d.m.v. het Snoezelen doelgerichte begeleidings- en benaderingsplannen te
    ontwikkelen die toepasbaar zijn in de eigen woon- en leefsituatie van de bewuste cliënt

3. Als observatieruimte voor zorgverleners en/of familieleden die voor specifieke cliënten een afgestemde benaderingswijze wensen te
    ontwikkelen die zij daarna kunnen toepassen in de eigen praktijk

4. Als onderzoeksruimte voor studiedoeleinden van hogescholen, universiteiten en overige onderzoekers en/of instellingen die de effecten van
    Snoezelen op de diverse cliëntengroepen wensen te onderzoeken en te documenteren.

5. Als opleidingsruimte voor zorgverleners die het Snoezelen als benaderingswijze voor hun eigen cliënten willen gaan toepassen en/of verder
    ontwikkelen en professionaliseren.

iglo6
 lokatiesnoezelrijk1
 huiskamer3  waterbed1

 

iglo3

 

 
snoezelrijkf

 

 

Lees 29466 keer