Toon items op tag: gehandicapt

Een multimediaprogramma voor verzorgenden

 

Samenstellers: Jacomine de Lange en Henk Maurits (Trimbos-instituut)

Gerdi Keeler en Ronald de Klein (NIZW)

Begin april dit jaar werd de CD-ROM 'Dementie', een gezamenlijke, gesubsidieerde, productie van het Trimbos-instituut en het NIZW, aangeboden aan Erica Terpstra, staatssecretaris van VWS. Dit persbericht las ik onlangs op internet. Van het Trimbos-instituut had ik geen aankondiging ontvangen, ook al ben ik bibliothecaris in twee psychiatrische ziekenhuizen.

Werk maken van luiwammessen

We ervaren tijd als iets kostbaars, je mag het niet verspillen; moet het goed besteden. Vandaar dat de activiteitenbegeleider de cliënt helpt bij de dagbesteding. Heb je een moment van rust met je cliënt, dan hoor je collega-teamleden al in je fantasie iets zeggen als "Zie daar zitten ze weer koffie te leuten." We leven in een "doe-cultuur." Activiteit is alles, passief-zijn voor velen onnuttig en moeilijk te volbrengen. Terwijl je cliënt op momenten wellicht meer behoefte heeft aan iemand die er gewoon is, helpt te ontspannen en te verpozen, dan van alles te doen.

Een voelwand voor in de Snoezelruimte zelf maken

In het kader van "zelf maken" hierbij een voorbeeld en enkele foto's van de voelwand die ik voor onze nieuwe snoezelruimte maakte. Ik gebruik hiervoor als basis het ophangsysteem en broodplanken (dus afneembaar) uit de keukenserie van Ikea.

Samenvatting

In dit onderzoek is het effect van snoezelen op demente ouderen en op de werkbeleving van zorgverleners onderzocht in zes Nederlandse verpleeghuizen. Snoezelen is een benaderingswijze om door middel van actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van de demente oudere, met als doel het welbevinden te optimaliseren of in stand te houden.

Een onderdeel van Snoezelen die voor iedere doelgroep toepasbaar is

De therapeutische waarde die voortkomt uit de aanraking van de handen valt niet te ontkennen. Het is de meest basale vorm van communicatie waarover wij beschikken. Het is een intieme, persoonlijke vorm van communicatie die zijn gelijke niet kent.

Achtergrondkennis en toepassingsmogelijkheden

1. Wat zijn aroma's en wat is aromatherapie?

Aroma's zijn natuurlijke stoffen die door planten gevormd worden tijdens de fotosynthese. Overdag maken planten onder invloed van zonlicht en water met behulp van chlorofyl (in de groene bladeren) suikers. Tijdens verdere processen wordt de glucose omgezet in ingewikkeldere structuren en ontstaan aroma's.

Pagina 3 van 3