Downloads (4)

De presentaties van de Snoezelweek 2009 staan online!

Onderwerp presentatie  Downloaden in PDF

Snoezelen in de Emilius School
Multisensorische benadering voor  EMG leerlingen in het basisonderwijs
Spreker: John van Dijen

 klik hier

   
   
   
   
   

Voorlezen-plus prikkelt de zintuigen

Zo leest iedereen wat, de een dit, de ander dat 

Ook kinderen met ernstig meervoudige beperkingen beleven plezier aan voorlezen, als er maar zintuiglijke prikkels aan te pas komen.

Snoezelen is een aangename, rustgevende bezigheid. De ruimte moet dan ook alle mogelijkheden bieden om er aangenaam en rustig bezig te zijn. Maar voordat je hieraan begint te werken, moeten ook alle fundamentele eisen aan bod komen. Het zijn de details welke vaak over het hoofd gezien worden die we hier even in de schijnwerpers willen plaatsen.

Dit rapport gaat in op de vraag of natuurbeleving een heilzame werking op ouderen heeft. Daarbij is geïnventariseerd wat voor 'groene' activiteiten nu georganiseerd worden binnen de intramurale zorg.

Opdrachtgever voor dit onderzoek is de Stichting Natuurlijk Genieten (SNG). Deze stichting zet zich in voor natuurbeleving bij ouderen in de intramurale zorg, onder andere door het geven van cursussen voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. De stichting wil daarom graag weten of de waarde van natuurbeleving bij ouderen wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Daarnaast wil zij zicht krijgen op wat voor natuur- of groenactiviteiten er tot nog toe in Nederland georganiseerd zijn of worden. Deze twee aandachtspunten zijn samengevat in de volgende probleemstelling: Wat is de meerwaarde van natuurbeleving bij ouderen en hoe wordt daarmee omgegaan in zorginstellingen?