Example of Thematic Snoezelen: Toddler Project (Peuterproject) (Dutch)

Rate this item
(0 votes)

Voorbeeld Thematisch Snoezelen:    Het Peuterproject

Op afdeling ..... wonen dertig demente ouderen die allen in een vergevorderd stadium van dementie verkeren. Dit betekent dat alle bewoners in hun eigen wereld leven en dat wij (zorgverleners) proberen binnen die wereld contact te maken met de bewoners. Dit contact maken gebeurt voornamelijk door middel van verbaal en non-verbaal contact en allerlei zintuigprikkelende materialen. Tevens wordt er ingespeeld op alle basisbehoeften die een mens heeft.

 

 

Behoefte aan liefde en warmte is belangrijk

Een van deze behoeften is het geven en ontvangen van liefde en warmte, zowel voor mannelijke als vrouwlijke bewoners. Met name voor het merendeel voor de vrouwelijke bewoners hebben voor het invullen van deze behoefte kleine kinderen een bijzondere betekenis. Mede doordat dementie een proces is van terug gaan in het verleden worden bewoners herinnerd aan hun eigen jeugd of aan die van hun kinderen. Daarbij komt nog dat kleine kinderen ongedwongen, enthousiast en spontaan de wereld instappen. Dit maakt dat beide doelgroepen altijd makkelijk en plezierig contact met elkaar maken.

Daarom willen wij een Peuterproject gaan starten.

De doelstellingen

Het project heeft tot doel:

 • Peuters spelenderwijs in contact brengen men de oudere mens
 • Het bezoek van peuters geeft de ouderen blijdschap, vertedering en herkenning
 • De ouderen verkrijgen betrokkenheid met de gegeven situatie

 

 

Peuters maken zonder vooroordelen contact. Zij spreken tot de verbeelding en roepen herkenbare gevoelens op bij oudere mensen. Hierdoor ontstaat er tussen beiden een bijzonder en mooi contact.

Voor de uitvoering van dit project is inmiddels contact gelegd met een kinderdagverblijf. Aan hen is gevraagd om 1 keer per maand met een groep peuters een ochtend op bezoek te komen op de afdeling. De peuters zullen gehaald en gebracht worden door een busje. De bewoners zullen \'s-ochtends in de zaal zijn en de peuters ontvangen.

De Activiteit

 

 

Als de kinderen binnen komen zitten de bewoners in een kring in de zaal. In het midden van de kring staat een tafel met limonade en koekjes. De bewoners zullen dan koffie drinken. Hierna gaat het tafeltje weg en komt en een grote zak met ballonnnen in het midden te staan. Alle kindjes mogen een ballon pakken en dan gaan ze overgooien met de bewoners. De begeleiding wordt gezamenlijk met de leidsters van het kinderdagverblijf verzorgd. Na het ballonnenspel worden er met de bewoners liedjes gezongen en kringspelletjes gedaan. Als aflsluiting zullen we nog limonade drinken en koekjes eten.

Tijdsplanning

 • De peuters worden om 10.15u opgehaald met een bus. Zij zullen rond 11.00u aankomen.
 • De bewoners zullen om 11.00u in de zaal aanwezig zijn.
 • Om 11.15 wordt met spelen begonnen
 • Om 11.50 wordt er limonade gedronken
 • Om 12.00u staat de bus voor en gaan de peuters weer terug

 

 

Begeleiding

 • Mevr. .....,activiteitenbegeleidster begeleidt het peuterprojekt
 • A... en S..., peuterleidsters, hebben de coordinatie over de peuters
 • Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de begeleiding van de activiteit, de verantwoordelijkheid over de peuters, de bus en afspraken over tijden

Aansprakelijkheid

 • Bij het huren van een bus is automatisch een ongevallenverzekering geregeld
 • Het kinderdagverblijf heeft verzekeringen voor de kinderen afgesproken
 • Het verzorgingstehuis is aansprakelijk voor de peuters als zij in het huis zijn

 

 

Video

Van de activiteiten worden video-opnamen gemaakt die door de AB op een band gezet worden en meegegeven worden aan de begeleiding van het kinderdagverblijf. De band wordt tevens later weer gebruikt om het weer met de bewoners terug te zien. Zo werkt peuterproject 2x.

Meer weten?

Voor onderzoekresultaten over het PeuterProject lees ook het artikel "Onderzoekresultaten Peuterprojecten; Let op variatie!": Klik Hier

 

 

Read 11890 times