Literature List

Rate this item
(1 Vote)

Kok W, Pater J, Choufour J. Snoezelen. Amsterdam: Bernadus Expertisecentrum/Fontis, 200.

Nivel/Waerethove. Het begeleiden van mensen met dementia die depressief of apatisch zijn. Utrecht: Nivel, 2004

Kitwood T. Dementia reconsidered: The person comes first. Buckingham: Open University Press, 1997

Weert JCM van. Multi-sensory Stimulation in 24-hour dementia care. Effects of snoezelen on residents and caregivers. Utrecht: Nivel, 2004

Verdult R. Contact in nabijheid. Snoezelen met ernstig demente mensen. Leuven: Acco, 1997

Kerkstra A, Bilsen PMA, Otten DD, Gruijter IM de, Weide MG. Omgaan met dementerende bewoners door verzorgenden in het verpleeghuis. Utrecht: NIVEL, 1999

Francke AL, Garssen B, Huijer Abu-Saad H. Determinants of change nurses’ behaviour after continuing education: a literature review. Journal of Advanced Nursing 1995;21 (2):371-377

Kruijver IPM. Communication between nurses and admitted cancer patients: the evaluation of communication training program. Utrecht: NIVEL, 2001

Maso, I. Kwalitatief onderzoek. Meppel: Boom, 1987

Lange J de, Pronk M, Smaling A. Participerende observatie in verpleegkundig onderzoek. Verpleegkunde 1999

Have P ten. Socialogisch veldonderzoek. Meppel: Boom, 1977

Kitwood T. A dialectical framework for dementicia. In: handboek of the clinical psychology of ageing. Woods RT (Ed.). Chenester: John Wiley & Sons Ltd, 1996

Weert JMC van, Janssen BM, Dulmen AM van, Spreeuwenberg PMM, Bensing JM, Ribbe MW. The effects of the implementation of snoezelen on nurses’behaviour during morning care, assessed on the basis of Kitwood’s approach to dementia care. Journal of Advanced Nursing (in press.)

Janssen BM. Snoezelen in verpleeghuizen; een onderzoek naar het implementatieproces van snoezelen in verpleeghuizen (scriptie). Wageningen: Universiteit en Research Centrum, 2001

Vruggink FH. Snoezelen in het verpleeghuis. Een kwalitatief onderzoek naar de effecten van snoezelen op bewoners en verzorgenden van twee psychogeriatrische verpleeghuizen (scriptie). Nijmegen: Radboud Universiteit, 2005

Theunissen NCM, Pas SME te, Friele RD. Evaluatie Implementatiemonitor ZonMw. Onderzoek naar de realatie tussen implementatieplannen en hun uitkomsten. NIVEL, Utrecht, 2003

Weert JCM van, Kerkstra A, Dulmen AM van, Bensing JM, Peter JG, Bibbe MW. The implementation of snoezelen in psychogeriatric care: An evaluation through the eyes of caregivers. International Journal of Nursing Studies, 4004

Weert JCM van, Dulmen AM van, Spreeuwenberg PM, Bensing JM. Effects of snoezelen, integrated in 24-h dementia care, on nurse- patient communication during morging care. PAtient Education an Counseling (in press.)

Weert JCM van, Dulmen AM van, Spreeuwenberg PM, Bensing JM. Behavioral and Mood Effects of Snoezelen Integrated in 24-h Dementia Care. Journal of American Geniatrics Society, 2005;53

Weert JCM van, Dulmen AM van, Spreeuwenberg PM, Bensing JM, Ribbe MW. The effects of implementation of snoezelen on the quality of working life of nurses in psychogeriatic care. International Psychogeriatrics (in press.)

Lancioni GE, Cuvo AJ, O’Reilly MF. Snoezelen: an overview of reseach with people with developmental disabilities and dementia. Disability and Rehabilitation, 2002; 24

Chung JCC, Lai CKY, Chung PMB, French HP. Snoezelen for dementia (Cochrane Review). In: The Cochrane Liberty. Oxford: Update Software, 2002

Verkaik R, Weert JCM van, Francke AL. The effects of psychosocial methods on depressed, aggressive and apathetic behaviours of people with dementia: a systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2005; 20

Kragt K, Holtkamp CCM, Dongen MCJM van, Rossum E van, Salentijn C. Het effect van snoezelen in de snoezelruimte op het welbevinden van demente ouderen. Een cross-over trial bij bewoners van R.K. Zorgcentrum Bernadus te Amsterdam. Verpleegkunde 1997;12

Holtkamp CCM, Kragt K, Dongen MCJM van, Rossum E van, Salentijn C. Effecten van snoezelen op het gedrag van demente ouderen. Tijschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1997;28

Baker R, Bell S, Baker E, Gebson S, Holloway J, Pearce R, Dowling Z, Thomas P, Assey J, Wareing L. A randomized controlled trial of the effects of multi-sensory stimulation (MSS) for people with dementia. Britisch Journal of Clinical Psychiatry 1997;28

American Psychiatric Association: Practice guideline for the treatment of patients with Alzheimer’s disease ans other dementias of late life. American Journal of Psychiatry . 1997;154

Finnema EJ. Emotion-oriented care in dementia: A psychosocial approach. Academisch proefschrift. Groningen: De Regenboog, 2000

Schrijnemaekers VJJ. Effectiveness of Emotion-oriented Care in Homes for the Elderly. Academisch proefschrift. Maastricht: VJJ Schrijnemaekers, 2001

Lange J de. Omgaan met demntie. Het effect van geintegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderszoek binnen een gerandomiseerd experiment. Utrecht: Jacomine de Lange/Trimbos Instituut, 2004

 

Read 19504 times