Het Effect van Hydrotherapie op Hygiëne en Snoezelen met dementerende bewoners. (Dutch)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Wat is hydrosound?

Hydrosound is de zachtste, maar ook de meest effectieve manier om de huid te reinigen. Het is op dit moment de meest geavanceerde manier van baden.

Het bestaat uit een lage frequentie geluidsgolven, die via het paneel van een bad, in het water wordt gebracht. Een transducer verandert de elektrische energie in mechanische vibraties lof te wel geluidsgolven met een frequentie die het menselijk oor niet kan horen.

De intensiteit van deze geluidsgolven is 20 tot 100 microgolven per vierkante centimeter. De snelheid waarmee ze in het water worden gebracht is 1520 meter per seconde.

Iedere geluidsgolf in het water, dat zijn er 30.000 per seconde, veroorzaakt een lichte druk op de huid die gevolgd wordt door een vacuum.

Uit de transducer komen zowel positieve als negatieve geluidsgolven. De gassen in het water worden door de negatieve geluidsgolven aangezogen en de positieve geluidsgolven zorgen voor hele kleine bubbles. De negatieve geluidsgolven zorgen er voor dat de bubble groter wordt. Er wordt meer energie in een bubble gestopt dan eruit komt door de positieve golven. De energie drukt tegen de huid en de bubble klapt ineen.

Als een reactie wordt water onder de oude en/of vuile huidschilfers gedrukt. Het vacuum dat dan volgt, zorgt ervoor dat het vuil aan de huid wordt ontrokken. Het kan gezien worden als een grote borstel, opgebouwd uit bubbles, die continue de huid schrobben door in omvang toe te nemen. Door ineen te klappen tilt het al het vuil van de huid.

Voordelen hydrosound

Deze manier van huid reinigen zorgt ervoor dat ook de poriën effectief gereinigd worden. Bij de normale manier van wassen bestaat de kans dat vuile bestanddelen en zeep juist in de poriën gewreven worden.

 • Je hoeft een bewoner niet meer met zeep te wassen, zodat de huid niet meer bedreigd wordt met bijtende stoffen# waardoor de huidflora optimaal blijft. Dieper gelegen en moeilijk te reinigen plekken worden onder invloed van hydrosound schoon zonder de interventie van de verzorgende.
 • De bewoner hoeft niet voortdurend gedraaid te worden# wat positief effect heeft op bewoners met:
  • pijn
  • contracturen
  • angstig gedrag
  • agressief gedrag
  • onrustig gedrag

Een ander voordeel is dat hydrosound een aantal bacteriën aanwezig in het water, gelijk kan doden. Hierdoor wordt de kans op kruisinfecties verminderd.

De kans op kruisinfecties wordt nog meer verminderd omdat er geen pompsysteem is dat gedesinfecteerd moet worden.

{mospagebreak}Waarvoor kan men hydrosound gebruiken?

Naast een reinigende werking, kent hydrosound ook andere toepassingen.

Hydrosound stimuleert de bloedcirculatie I dus zorgt ervoor dat de huid elastisch en gezond blijft. Daarnaast kent de hydrosound een rustgevende functie. Het prikkelende gevoel is zeer rustgevend voor bewoners, wat zeer goed inpasbaar is in bijvoorbeeld snoezelprogramma's of ter vermindering van pijn.

Buiten de voordelen voor een bewoner, kent hydrosound ook voordelen voor zorgverleners. Het hydrosoundbad is eenvoudig te gebruiken door het verplegend personeel. Het is een niet tijdrovende methode van baden.

Er zijn meerdere veiligheidssystemen ingebouwd, waardoor de veiligheid van zowel de bewoner als van de verzorgende gegarandeerd is. Tijdens het verblijf in het bad kan men met de bewoner op een andere manier contact hebben dan tijdens de traditionele wasbeurt, wat door zeer veel verzorgenden als prettig wordt ervaren.

Overstap naar hydrosound en Snoezelen met dementerenden

Voor ik hiermee begin wil eerst nog even kort de achtergrond schetsen van het Snoezelen met dementerenden. Dit omdat snoezelen met psychogeriatrische ouderen essentieel verschilt van het Snoezelen met bijv. verstandelijk gehandicapten.

In mijn begin periode als aktiveitenbegeleidster werden voornamelijk altijd handelingsgerichte activiteiten aangeboden. Deze activiteiten waren bloemschikken, handwerken, collega's maken en bewegen. Deze activiteiten stelden hoge eisen aan de bewoners, wat bleek uit het feit dat bewoners wegliepen, boos werden of in slaap vielen. Het materiaal werd betast, gekoesterd, bekeken en beluisterd zonder dat het uiteindelijke doel van de activiteit gehaald werd. Hieruit concludeerde ik dat handelingsgerichte activiteiten niet meer aansloten bij de belevingswereld van de bewoners omdat bij diep demente ouderen niet meer op de normale manier contact gemaakt kan worden, het gebruik van taal en spraak verloren gaat en het begrip en de concentratie verstoord zijn. Door observatie en rapportage van reacties van bewoners op aangeboden materiaal zoals ballonnen, gekleurde linten, voel-, smaak-, tast- en geurmateriaal kwam ik op de gedachte om te gaan Snoezelen.

Criteria om te gaan Snoezelen zijn.

 • Als de verbale communicatie verloren is gegaan.
 • Als bewoners aangeboden materiaal heel zintuigelijk ervaren
 • Als je vermoedt dat Snoezelmateriaal het gedrag van een bewoner positief kan beïnvloeden.

Iedere bewoner, die in aanmerking komt om te Snoezelen, wordt tien maal een uur geobserveerd, om te kijken op welk materiaal hij in verschillende situaties reageert. Omdat welbevinden het belangrijkste is, bood ik alleen prettige prikkels aan.

Na tien observatie-uren is een duidelijk beeld ontstaan op welk materiaal het best contact met een bewoner gemaakt kan worden. Vanuit deze informatie wordt er een Snoezelplan gemaakt. In de dagelijkse omgang kan dit plan een handreiking bieden, ook aan medewerkers van andere disciplines, contacten te leggen met de bewoner.

Facetten uit dit Snoezelplan wordt verwerkt in de verpleegplannen. Met behulp van deze facetten van Snoezelen kunnen veel van de dagelijks terugkerende zorgonderdelen, voor zowel de bewoner als voor de zorgverlener, veraangenaamd worden.

{mospagebreak}Snoezelen en hydrotherapie

In het kader van het Snoezelen gebruikte ik destijds een tropische badkamer. De bedoeling van deze badkamer is niet alleen de persoonlijke hygiëne van de bewoner, maar ook het stimuleren van de zintuigen.

Het doel is ook hier om contact te kunnen maken met de demente oudere. Als de bewoner in het bad ligt, wordt de muziek van zijn/haar keuze gespeeld. Zo wordt het gehoor geprikkeld.

Het water is aangenaam warm en als de bewoner het als prettig ervaren , gebruiken we de hydrosound (zo wordt het gevoel geprikkeld). Om het zien te prikkelen, is de badkamer tropisch gedecoreerd met een palmboom, inktvis , dolfijn, zeesterren, wolken en vogels.

Ook werd er gebruik gemaakt van kleurenprojectie, bellenblaasmachines, geur- en smaakmateriaal tijdens het baden.

Als er gebaad wordt tijdens het Snoezelen, wordt dit gedaan door een activiteitenbegeleidster in samenwerking met een ziekenverzorgende

De meest opvallende effecten van hydrosound

 • het betreden van de snoezelbadkamer genereert vaak herinneringen bij bewoners en bijna alle bewoners ervaren de badkamer als een veilige ruimte. Dit baseer ik op het feit dat zelfs onrustige bewoners beginnen te lachen en al wat rustiger worden.
 • Bewoners die in een huiskamersituatie of tijdens de normale wasbeurt nauwelijks verbaal communiceren komen nu tot verbale communicatie.
 • Immobiele, passieve bewoners gaan zich spontaan bewegen, zoals trappelen in het water of fietsen.
 • Bewoners die tijdens de normale wasbeurt moeizaam te stimuleren zijn om onderdelen van de wasbeurt zelf uit te voeren, gaan dit in het bad spontaan doen.
 • Onrustige of angstige bewoners ontspannen zo in het bad dat zij in slaap vallen.
 • Tijdens het baden is er veellichamelijk contact met de bewoner.
 • Het hydrosoundbad wordt ook ingezet tijdens de avonduren, dus voor het naar bed gaan, sommige bewoners slapen hierdoor beter.

In de toekomst zou mogelijk nog meer onderzoek kunnen plaatsvinden naar de effecten van hydrosound. Gekeken zou kunnen worden naar ondermeer:

 • hydrosound en de effecten op de huid
 • hydrosound en welbevinden
 • hydrysound en de behandeling van smetten en decubitus
 • hydrosound en de behandeling van ulcus cruris
 • hydrosound en het gebruik van rustgevende medicatie en slaapmedicatie
 • hydrosound en slaappatronen

Naar mijn ervaring is een hydrosoundbad niet meer weg te denken uit de zorg aan demente ouderen.

Lees 11216 keer