Verstandelijk beperkt (10)

Op de Herman Broeren school (cluster3) in Roermond hebben ze een snoezelruimte die veel wordt gebruikt. De snoezelruimte wordt gebruikt om te ontspannen maar ook om te ontdekken en te activeren. 

 

Dit eerste hoofdstuk handelt over de groep van mensen waarop onze thesis zich zal richten. Er wordt vooreerst een omschrijving gegeven van het begrip handicap en meer bepaald ernstig meervoudige handicap. Vervolgens wordt aangegeven welke de nieuwe visies zijn die de laatste jaren naar voor komen met betrekking tot de zorg voor personen met een handicap. In de volgende paragraaf worden de noden van personen met een ernstig meervoudige handicap aangehaald en verduidelijkt. We sluiten dit hoofdstuk af met een koppeling tussen de nieuwe visies en deze noden.

Bron: http://www.multiplus.be/informatiedocs/Hermans%20Vanermen%202006.pdf

Download hier het volledige artikel

 

 

Zaterdag 10 mei was er door de Stichting De Leederwon in Betzdorf, Luxemburg een seminar/congres georganiseerd over Snoezelen.

Aan de afdeling Ortopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is na 4 jaar onderzoek het Persoonlijk Activerings programma (PAct) ontwikkeld.

EDE - “Onder snoezelen verstaan we het selectief aanbieden van primaire prikkels in een sfeervolle omgeving”, vertelt Ad Verheul, beleidsmedewerker van s Heeren Loo, centrum de Hartenberg en de grondlegger van het snoezelen. Er wordt een beroep gedaan op het gehoor, het gezicht, de reuk, de smaak en de tast.

 

SINT-DENIJS - Aan de Brucqstraat 4 is de Engelenhoeve, het opvangcentrum voor gehandicapte kinderen en volwassenen, uitgebreid met een kinderboerderij en een snoezelruimte. 'Wij willen iedereen met een glimlach om de mond zien rondlopen', zegt oprichtster Greetje Delanghe. 

1

Snoezelen, verstandelijke handicap, agressie, zelfverwonding.

Snoezelen, mental handicap, aggression, self-injury

 

 

Effecten van snoezelen, training voor algemene dagelijkse levensverrichtingen en training voor beroepsmatige vaardigheden op agressie en zelfverwonding bij mensen met een verstandelijke handicap of stoornis

1

 

Op 10 april as. verschijnt deel 5 van de Fenomena serie. Daarmee is KLOS-TV, al 25 jaar hét productiehuis dat films maakt voor mensen met een verstandelijke beperking, weer helemaal terug in beeld.

Waarom een nieuwe Fenomena aflevering?
Fenomena 5 is een antwoord op de vele positieve reacties en de daaruit voortvloeiende vraag naar nieuwe afleveringen vanuit de zorgsector.

Daelzicht ontvangt een schenking. Klik hier voor het volledige artikel

Natuursnoezelen in de Egyptische woestijn 

De stichting Ard el Amal realiseert dagopvang voor verstandelijk gehandicapten in Egypte, 10 km onder Luxor. Op een groot stuk woestijn van 100 bij 500 m ontstaan langzaam de contouren van o.a. de boomgaarden, een shadowplace, een boerderij, een kinderboerderij en een keramiekwerkplaats.