Autisme (5)

De aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Snoezelen, bekwaam snoezelen binnen de structuurgroepen van kindercentrum de Speeldoos’ is een vraag vanuit Zozijn, Kind & Jeugd Zutphen. Zozijn is een organisatie die ondersteuning en begeleiding geeft aan mensen met een verstandelijke beperking.

 Onder de loep: Sensomotorische integratietherapie: Hoe gebruik je je zintuigen

Adequaat gebruik leren maken van de informatie of prikkels die bij je zintuigen binnenkomen. Dat is in een notedop waar het bij sensomotorische integratietherapie om gaat. De Groningse ergotherapeute Els Rengenhart introduceerde deze therapie 40 jaar geleden in Nederland, en gaf vele cursussen hierover aan collega-ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten.

De aanleiding van het onderzoek is de realisatie van een snoezelruimte op school. Tijdens een eerder onderzoek (op den Camp, 2008; Minkenberg, 2008), blijkt dat er niet op de juiste manier gesnoezeld wordt. Hierdoor kan de snoezelruimte niet 
effectief gebruikt worden. 

Snoezelen op maat, Wat zijn de mogelijkheden?

Door Miranda Minkenberg

Snoezelen kan ingezet worden als een benaderingswijze om d.m.v. actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van de leerlingen met ASS1. Door doelbewust te snoezelen is het mogelijk om de prikkelverwerking te stimuleren of juist af te remmen waar dat nodig is.

Welke materialen zijn nodig om een volledig leerplan te kunnen opzetten m.b.t. de sensorische integratie (S.I.) in de snoezelruimte voor onze leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS)?

 bs06 daelzicht1 daelzicht13