Auteurs en publicaties (16)

Mijn naam is Raymond Koopman

Ik volgde in Zwolle de eerste lichting van de opleiding tot activiteitenbegeleider. Destijds MDGO-ab geheten. Na mijn opleiding ben ik enkele jaren werkzaam geweest als ab-er in een verpleeghuis. De doelgroep bestond uit bewoners met een psycho- geriatrische indicatie. De fases van dementie liep erg uiteen, van bewoners met een zeer "dwangmatig" loopje, veel bewegings onrust ( moeilijk te beïnvloeden.) tot bewoners die bedlegerig verzorgd dienden te worden.

Een multimediaprogramma voor verzorgenden

 

Samenstellers: Jacomine de Lange en Henk Maurits (Trimbos-instituut)

Gerdi Keeler en Ronald de Klein (NIZW)

Begin april dit jaar werd de CD-ROM 'Dementie', een gezamenlijke, gesubsidieerde, productie van het Trimbos-instituut en het NIZW, aangeboden aan Erica Terpstra, staatssecretaris van VWS. Dit persbericht las ik onlangs op internet. Van het Trimbos-instituut had ik geen aankondiging ontvangen, ook al ben ik bibliothecaris in twee psychiatrische ziekenhuizen.

Pagina 2 van 2