Boeken (Books of) van Gert Bloemendal (Dutch)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Hier vindt u informatie over de boeken van Gert Bloemendal

1. Speelt u mee?

Spelletjes doen met dementerende ouderen betekent voor de ouderen dat even de sfeer en gezelligheid van vroeger terugkomt. Wil deze doelgroep de spelletjes kunnen doen, moeten ze wel aangepast worden aan hun mogelijkheden. Dat doet Gert Bloemendal in dit boek. Na een korte inleiding over de relatie tussen dementie en spelactiviteiten, en de criteria waaraan gezelschapsspelen moeten voldoen, volgt de beschrijving van een groot aantal spelletjes: werkwijze, varianten, aantal deelnemers, duur, en benodigdheden. Praktisch en direct te gebruiken.

Trefwoorden: gezelschapsspelen, dementie, ouderenactiviteiten, geriatrie

Voor meer informatie, prijs of om te bestellen: Klik hier of op foto boek

2. In de Vingers

In dit boek worden de handvaardigheidsactiviteiten in drie groepen verdeeld: handwerken, modelleren, verftechnieken en tekenen.
Alle activiteiten zijn in de praktijk uitgeprobeerd en voldoen aan de belangrijkste criteria: duren niet te lang, kosten weinig geld, ouderen vinden het nuttige activiteiten, etenswaren houden hun functie, ook leuk voor mannen.
Per activiteit staat aangegeven welke materialen nodig zijn en welk gereedschap, waarna een beschrijving volgt van de werkwijze, ondersteund met tekeningen.
Ook varianten en tips zijn opgenomen, evenals recepten en patronen.

Trefwoorden: activiteitenbegeleiding, handvaardigheden, knutselen, ouderenzorg

Voor meer informatie, prijs of om te bestellen: Klik hier of op foto boek

3. Dagbesteding op maat

Dit boek biedt activiteitenbegeleiders van ouderen een handzaam instrument om de belangstelling van ouderen in kaart te brengen en op basis daarvan een passend activiteitenprogramma op te stellen. Bij de werkwijze die in dit boek wordt uitgewerkt is een nieuw perspectief gekozen: niet de mogelijkheden van de voorziening, maar de mogelijkheden, interesses en wensen van de oudere worden als uitgangspunt genomen. Om deze informatie te achterhalen houdt de activiteitenbegeleider een intake-gesprek met de bewoner. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de techniek van het voeren van intake-gesprekken. Met behulp van overzichtelijke formulieren (in meegeleverd formulierenbloc) kunnen gegevens over activiteiten in verleden, heden en toekomst worden ge?nventariseerd en kan in kaart worden gebracht waar mogelijkheden en beperkingen van deelnemers liggen. Dit stelt de activiteitenbegeleider in staat 'dagbesteding op maat' te leveren en eventueel nieuwe recreatieve activiteiten te ontwikkelen.

Trefwoorden: activiteitenbegeleiding, dagbesteding, intake

Voor meer informatie, prijs of om te bestellen: Klik hier of op foto boek

4. Demente Ouderen

Ouder worden is een proces met normale ouderdomsverschijnselen. Voor sommigen echter is er een versnelde ziekelijke veroudering, waardoor het evenwicht in menselijk functioneren zodanig verstoord raakt, dat de greep op de werkelijkheid verloren raakt. Voor een groot aantal van hen betekent dit dat ze niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar moeten verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Over deze laatste mensen gaat dit boek. In het eerste deel komen o.a. aan de orde ontstaanskenmerken van dementie, soorten dementie, de rol van de familie (naasten), emoties en hulpverlening. In het tweede gedeelte staan activiteiten met dementerende ouderen. Er is een verhandeling over psychogeriatrie opgenomen, en hoofdstukken over diagnostiek (hoe ziet een depressie eruit op oudere leeftijd), over activiteiten in relatie tot de levensloop, over het lezen met demente ouderen, en over groepsverzorging.

  • Voor meer informatie, prijs of om te bestellen: Klik hier of op foto boek
  • Voor een extra gedetailleerde boekbeschrijving: Klik hier

 

Lees 12351 keer