Geuren in het geheugen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Door de toenemende vergrijzing en dan in specifiek van demente personen in onze samenleving, wou ik iets meer te weten komen over de belevingswereld van dementerenden en of we met aromatherapie een zinvolle ondersteuning kunnen bieden bovenop de standaard behandelingen. Ik ben op basis van 2 vragen vertrokken waarrond mijn volledig project is opgebouwd.

Ten eerste wou ik te weten komen welke effecten er kunnen ontstaan wanneer we aromatherapie gebruiken bij dementerenden. Ten tweede wou ik graag te weten komen hoe ik als verpleegkundige hier het best mee omga in functie van een geïntegreerde zorgverlening. In het eerste deel ben ik dieper ingegaan op de verschillende fasen van het dementeringsproces en de belevingsgerichte benadering van elke fase; ook ben ik kort blijven stilstaan bij de incidentie en de prevalentie van dementie in België. Ik wou vooral terminologische duidelijkheid scheppen, zodat iedereen op dezelfde golflengte zit wanneer we over definities praten; hier vinden we een omschrijving van aromatherapie, hoe deze ook door de eeuwen heen wordt gebruikt. Ik ben dieper ingegaan op de werking van etherische oliën; het ontstaan ervan, welke eigenschappen ze kunnen hebben en op welke manieren etherische oliën gebruikt kunnen worden zodat een goede opname mogelijk is. Door mijn vraagstelling wil ik de verschillende toepassingsvormen verder uitdiepen zodat ik als verpleegkundige deze kan gebruiken in mijn benadering en het maken van contact met dementerenden.

In functie van dit afstudeerproject heb ik een kleine case-study gedaan in Woon- en zorgcentrum “Kempenerf”. Ik heb hier 3 dementerende ouderen geobserveerd en heb 3 verschillende toepassingsvormen gebruikt in functie van het te bereiken doel. Hiervan zijn observatie- en evaluatieschalen en een algemeen besluit gemaakt. Deze kleine case-study vormt samen met de literatuurstudie één geheel wanneer we de methodologie bespreken.

In mijn discussie maak ik een besluit op basis van mijn bevindingen van de gedane case-study met datgene dat reeds in de literatuur verschenen is. Ik haal hier nogmaals het belang van de context aan.

In mijn besluit probeer ik een antwoord te geven op mijn vraagstelling. Ik probeer op een kritische manier weer te geven wat ik gedurende dit afstudeerproject heb opgestoken en hoe ik dit als toekomstig verpleegkundige nog kan gebruiken in mijn verdere loopbaan. Ook zien we hier enkele suggesties geformuleerd voor verder onderzoek, suggesties waar ik geen antwoord op gevonden en die toch zeker nog relevant zouden kunnen zijn voor verder onderzoek.

 

Download hier het volledige verslag

Bron: http://www.moderne-dementiezorg.nl/uploads/aromatherapie%20bij%20dementerenden.pdf

 

Lees 2805 keer